Oświetlenie uliczne

Oświetlenie uliczne

W codziennym życiu często stykamy się z przedmiotami czy systemami, które nie są dla nas zauważalne – a z drugiej strony nie moglibyśmy sobie wyobrazić bez nich wykonania codziennych zadań. Jednym z takich systemów jest oświetlenie uliczne, które towarzyszy nam podczas spacerów czy jazdy samochodem. Jednym z największych polskich producentów systemów do sterowania, monitorowania i zarządzania oświetleniem ulicznym jest firma Rabbit Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Produkty tej firmy możemy spotkać podczas w halach produkcyjnych, parkingach, parkach czy w oświetleniu dworców kolejowych i autobusowych.


Główne specjalizacje firmy:
• produkcja urządzeń i systemów do sterowania oraz monitoringu oświetleniem
• zewnętrznym: ulicznym, drogowym i architektonicznym
• redukcja kosztów oświetlenia
• sterowanie oświetleniem w obiektach przemysłowych
• usługi w zakresie projektowania i wykonawstwa systemu oświetlenia
• usługi w zakresie konserwacji oświetlenia

Jednym z krytycznych elementów oświetlenia jest jego sposób załączania. Efektywne zarządzanie załączaniem oświetlenia ma znaczący wpływ na koszty, skutecznym sposobem jest zastosowanie odpowiednich systemów sterowania. Firma Rabbit dostarcza zegary astronomiczne, które potrafią dobrać odpowiedni moment uruchomienia oświetlenia np. midiBLUE.
Cyfrowy programator astronomiczny midiBLUE jest nowoczesnym sterownikiem oświetlenia ulicznego. Za pomocą strony internetowej można zarządzać oraz monitorować parametry sterownika. Urządzenie oblicza godziny wschodu i zachodu słońca na podstawie pozycji geograficznej lub pobiera dane z tabeli astronomicznej, dzięki synchronizacji z serwerem NTP (Network Time Protocol) załączenie oświetlenia jest bardzo precyzyjne. Dzięki zastosowaniu systemu sterowania oświetleniem ulicznym operator posiada możliwość zarządzania i monitorowania wielu parametrów oświetlenia. Jednym z głównych cech takiego systemu jest możliwość:


• pełnej kontroli i zarządzania systemem przez stronę www
• synchronizacja czasu z serwerem Network Time Protocol – czas pobierany bezpośrednio z zegara atomowego gwarantuje absolutną dokładność
• komunikacja: GPRS, SMS
• tworzenia i zarządzania grupami sterowników
• awaryjnego włączania/wyłączania oświetlenia SMS-em
• zaprogramowania do czterech przedziałów załączeń/wyłączeń w stałych godzinach z uwzględnieniem załączeń i wyłączeń astronomicznych
• 4 trybów pracy wyjścia: astronomiczny, dobowy, kaskada, serwis
• system analizy alarmów
• natychmiastowa informacja o wystąpieniu sytuacji alarmowych,
• zaniku napięcia zasilania i otwarć szafy
• wizualizacja sterowników na mapie strony www
• system raportowania
• szyfrowania HTTPS
• archiwizacji danych
• rejestracji zdarzeń
• licznik czasu pracy oświetlenia (osobny dla każdego z wyjść sterujących)
• zdalnego włączanie/wyłączenie oświetlenia podczas prac serwisowych
• synchronizacja załączeń grupy sterowników (multipleksja sygnału)
• korekty czasu załączenia oraz wyłączenia oświetlenia dokonywaną w oparciu o sygnał pochodzący z centralnej fotokomórki w celu natychmiastowej reakcji na silne zmiany pogody.

Warto zaznaczyć, że firma Rabbit Sp. z o.o. jest producentem i oferuje polskie produkty, które cały czas są rozwijane ich produkty można spotkać również w takich krajach jak Litwa, Rumunia, Łotwa czy Estonia.