Studia grafika reklamowa

Studia grafika reklamowa

Każdy uczeń szkoły średniej w pewnym momencie podejmuję decyzję o dalszych krokach odnośnie dalszego kształcenia. W wielu przypadkach wybór jest znacznie bardziej trudny ze względu na dostępność kierunków, które pokrywałby się z zainteresowaniem jak również spełniały oczekiwania pod kątem przyszedłem pracy zawodowej. Niewątpliwie osoby, które chcą się rozwijać na studiach związanych z grafiką mają trudny orzech do zgryzienia. Stawiane oczekiwania przez przyszłych grafików oraz plan studiów musi spełnić wysokie wymagania, jak również oferować najbardziej aktualne specjalizacje. Jedna z uczelni, która posiada atrakcyjną ofertę studiów dla grafików jest Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera.


Wybierając studia na kierunku Grafika reklamowa i multimedia student zdobywa kompetencje zawodowe odpowiadające obecnym i przyszłym trendom projektowania graficznego. Po dwóch semestrach do wyboru są dwie specjalizacje: Grafika reklamowa i edytorska oraz Multimedia i grafika
interaktywna. Każdy kto jest zainteresowany podjęciem studiów związanych z grafiką powinien rozważyć ofertę Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie. Dokładne informacje można znaleźć na stronie
grafikawse.bookmark.com/. Oprócz przemyślanego planu studiów głównym elementem decydującym o późniejszym sukcesie w pracy zawodowej decyduje kadra. Również tutaj uczelnia oferuje wysoki standard kształcenia poprzez wykwalifikowaną kadrę z bogatym doświadczeniem.